Privacybeleid

Wie zijn wij:

Het adres van de website is: https://www.tuinenwimvandorpe.be

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we dat doen:

Reacties:

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data van de bezoeker die getoond wordt in het contactformulier en de browser user agent om spam te bestrijden.

Media:

Afbeeldingen op de website zijn copyright Tuinen Wim Vandorpe. Ze mogen niet gedownload of gekopieerd worden zonder toestemming van Wim Vandorpe.

Analytics:

Hoelang we uw data bewaren:

Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en die metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van ze te moeten modereren.

Voor gebruikers die zich registreren op ons contactformulier bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen ten alle tijde hun persoonlijk informatie laten wijzigen of verwijderen.

Welke rechten heb je over uw eigen gegevens:

Je kan verzoeken dat we de persoonlijke gegevens die wij van u hebben zouden verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren omwille van administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we uw data naartoe sturen:

Contactformulieren kunnen worden gecontroleerd door een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Uw Contactgegevens:


Gegevens aanpassen of verwijderen:

Je hebt op elk moment het recht om kosteloos inzage te vragen in de persoonsgegevens die we over u verzamelen en deze te laten verbeteren of wissen indien deze foutief, ongepast, verouderd of onvolledig zijn. Je hebt in bepaalde gevallen ook het recht om ons te verzoeken om tijdelijk je persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken.

Tot slot heb je op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van aan jouw persoonlijk geadresseerde postmailings en elektronische nieuwsbrieven.

Je moet je verzoek sturen naar  info@tuinenwimvandorpe.be

Voor bepaalde verzoeken moet jouw identiteit voor ons aangetoond worden en dit om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van jouw gegevens. In de hierna genoemde gevallen vragen we je daarom om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen bij je verzoek: wanneer je inzage vraagt in gegevens, wanneer je de verbetering of wissing vraagt van meerdere gegevens, wanneer het uitvoeren van je verzoek mogelijk negatieve gevolgen kan hebben voor u.

Wij hebben één maand de tijd om uw verzoek te beantwoorden. Houdt er rekening mee dat deze periode begint te lopen wanneer wij je gedateerd en ondertekend verzoek schriftelijk per post, elektronisch hebben ontvangen en wij alle vereiste informatie hebben om te voldoen aan je verzoek.

Indien je van mening bent dat we je verzoek niet correct afgehandeld hebben neem dan contact op met ons. Op die manier kunnen wij samen met u bekijken hoe we u alsnog tegemoet kunnen komen. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert en wij niet reageren op uw verzoek of uw verzoek weigeren heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: de Belgische Autoriteit voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en ook de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit.

Wijzigingen in Privacyverklaring:

Als wij wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum. Indien wij aanzienlijke wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring waardoor onze privacy praktijken in wezenlijk opzicht veranderen kunnen we u hiervan ook op andere wijze op de hoogte brengen door u bvb een e-mail te sturen of een mededeling op onze website te publiceren voordat de wijzigingen van kracht worden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Tuinen Wim Vandorpe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met ons via info@tuinenwimvandorpe.be